................ ................
Namn: Harald Hårdråde
Född: Omkr. 1015
Död: 25/9 1066
Gift med: Thora Thorbergsdotter
Tidpunkt: 1048
Barn: Olof Kyrre
Far: Sigurd Syr

Övrig information:

Harald Hårdråde deltog på sin broders Olav den Heliges sida i slaget vid Stiklastad men lämnade därefter Norge. Uppehöll sig i Holmgårde och for därifrån till Bysans, där han tog tjänst i den kejserliga livvakten. Som officer i denna deltog han i olika strider i Medelhavsländerna bl.a på Sicilien. Efter 1043 vände han med ära och stora rikedomar hemåt över Ryssland och mottogs vänligt i Sigtuna. I Norge härskade vid hans hemkomst Magnus den Gode. Harald Hårdråde delade med honom sina skatter och erhöll en del av riket.
Efter Magnus död 1047 blev Harald ensam kung av Norge. Drog till England 1066 men besegrades av den anglosaxiske konungen Harald Godsinson och stupade den 25 september samma år.
I det inre hävdade Harald Hårdråde med våldsam kraft gentemot aristokratiska och lokala intressen den kungliga myndigheten.

Mor: Asta Gudbrandsdotter
Plats: