................ ................
Namn: Olof Kyrre
Född:
Död: 1093
Gift med:
Tidpunkt:
Barn: Magnus Barfot
Far: Harald Hårdråde

Övrig information:

Olof Kyrre blev konung i Norge efter sin faders död 1066. Han var en fredsälskande man och fick därför tillnamnet Kyrre den fredlige. Han var även en stor vän av kyrkan och under hans tid inrättades biskopssäten i Nidaros, Oslo och Bergen. Den sistnämnda staden grundades av kung Olof Kyrre, han gynnade nämligen norrmännens handelsresor och skaffade dem en välbelägen medelpunkt i den nygrundade staden på Västlandet.

Mor:
Plats: