................ ................
Namn: Sigurd Syr
Född:
Död: 1018
Gift med: Asta Gudbrandsdotter
Tidpunkt:
Barn: Harald Hårdråde
Far: Halfdan Sigurdsson

Övrig information:

Rinnerike, Norge

Mor:
Plats: