................ ................
Namn: Asta Gudbrandsdotter
Född:
Död:
Gift med: Sigurd Syr
Tidpunkt:
Barn: Harald Hårdråde
Far:

Övrig information:

Änka efter Harald Grenske som dött omkring 995.

Mor:
Plats: