................ ................
Namn: Margareta Fredkulla
Född:
Död: före 1131
Gift med: Magnus Barfot (bl.a)
Tidpunkt:
Barn: Ulvhild (med Håkan Finsson)
Far: Inge d.ä

Övrig information:

Gift med:
1: Magnus Barfot (död 1103)
2: Håkan Finsson
3: Nils Svensson (död 1134)

Hennes första äktenskap blev mycket kortvarigt. Det ingicks år 1101 och Magnus Barfot avled 1103. Detta äktenskap var barnlöst.
Efter Magnus död har hon ingått nytt äktenskap eller haft förbindelse med den norske hövdingen Håkan Finsson. Några år senare har Margareta åter blivit änka eller skilt sig från Håkan Finsson och ingått nytt äktenskap med den danska kungen Nils Svensson. Margareta synes ha varit mycket förmögen och generös.

Mor: Helena
Plats: