................ ................
Namn: Magnus Barfot
Född: 1073
Död: 1103
Gift med: Margareta
Tidpunkt:
Barn: Harald Gille (?)
Far: Olof Kyrre

Övrig information:

Den siste verklige vikingakonungen i Norge. Blev kung av Norge efter sin faders död 1093.
Utkämpade åtskilliga strider i Västergötland omkring år 1100 med kung Inge d.ä. Ett fredsmöte ägde rum vid Göta Älv, varvid bestämdes, att kung Inges d.ä. dotter Margareta skulle ingå äktenskap med Magnus Barfot. Hon fick därför tillnamnet Fredkulla.
Han lade de skotska öarna åter under Norges välde. På det tåg då detta skedde lade Magnus sig till med den skotska klädedräkten, kort rock utan benkläder, och kallades därför Barfot. Han ville också återuppliva norrmännens forna välde på Irland och erövrade en del därav men råkade ut för ett fientligt bakhåll och stupade i en strid år 1103.

Mor:
Plats: