................ ................
Namn: Magnus Bengtsson
Född:
Död: 1263
Gift med: Ragnhild
Tidpunkt:
Barn: Bengt Magnusson
Far: Bengt Magnusson

Övrig information:

Lagman i Östergötland redan år 1247 och även fogde på Kalmar slott. Lagmansämbetet innehade han till sin död 1263.

Mor:
Plats: