................ ................
Namn: Bengt Magnusson
Född:
Död:
Gift med:
Tidpunkt:
Barn: Magnus Bengtsson
Far: Magnus Minnessköld

Övrig information:

Hade som sigill ett lejon över tre snedbjälkar. Lagman i Östergötland.

Mor: Ingrid Ylva
Plats: