................ ................
Namn: Ragnhild
Född:
Död:
Gift med: Magnus Bengtsson
Tidpunkt:
Barn: Bengt Magnusson
Far:

Övrig information:

Hon torde ha tillhört samma syskonkrets som någon av junker Karls (död 1260) föräldrar.

Mor:
Plats: