................ ................
Namn: Margit Hansdotter
Född:
Död:
Gift med: Jeppe Hansson
Tidpunkt:
Barn: Hans Jeppson
Far: Hans Brännekil

Övrig information:

Dotter till bergsfogden Hans Brännekil

Mor:
Plats: