................ ................
Namn: Hans Jeppson Swinhufvud
Född:
Död:
Gift med:
Tidpunkt:
Barn: Margareta Hansdotter
Far: Jeppe Hansson

Övrig information:

Bergsfogde 1496,1511,1513.
Domare 1502-1506.

Mor: Margit Hansdotter
Plats: