................ ................
Namn: Emund den Gamle
Född:
Död: omkr 1056
Gift med:
Tidpunkt:
Barn: Maria Emundsdotter
Far: Olof Eriksson

Övrig information:

Han uppfostrades hos sin moders släktingar. Han var döpt men visade inte något större intresse för den kristna tron.
Då hans halvbror Anund Jacob avled omkr. 1050, blev han kung efter honom. Han anses ha varit en svag konung och man har antagit att det var han som till Danmark avträdde det ursprungliga svenska landskapet Blekinge.

I Emunds mindre goda förhållande till de andliga, vilka ensamma skrev den tidens historia, kan man möjligen se den främsta orsaken till att han ofta framställdes i en ofördelaktig dager. Så säges om honom, att han kallas Emund Slemma, "ty han var snål och ej god att motsäga i det han ville främja"

 

Mor: Edla
Plats: