................ ................
Namn: Olof Eriksson Skötkonung
Född: omkr. 965
Död: omkr. 1021
Gift med: Estrid
Tidpunkt:
Barn: Emund den Gamle, Astrid, Anund Jacob, Ingegärd
Far: Erik Segersäll

Övrig information:

Han var den förste sveakung som säkert kan visas ha varit även Götarnas kung.
Understödde Sven Tveskägg i slaget vid Svalder mot Olav Tryggvarsson.
Efter slaget som stod 1000 delades Norge. Olof Skötkonung fick på sin lott en del av Trondheimsbygden och landet mellan Svinesund och Göta Älv, det nuvarande Bohuslän.

Olof lät döpa sig 1008 i Husaby av den helige S:t Sigfrid och ivrade mycket för kristendomen och väckte missnöje genom sitt kristna nit. Missnöjet kom att urarta sig under nya förvecklingar med Norge.

Kung Olav Haraldsson återupprättade år 1015 det norska riket och lade därefter beslag på Olof Skötkonungs norska lydländer. Det blev stridigheter och Olav sände, enligt Snorre Sturlasson, förlikningsmän till Uppsala. Olav vägrade att gå med på fred men det var då Torgny Lagman lär ha stigit fram till tinget och med stöd av bönderna tvingat kungen till eftergift. Historien om Torgny Lagman är nog dikt men den speglar ändå gamla motsättningar i riket.

Som underpant på förlikningen mellan Norge och Sverige blev Olofs dotter Astrid gift med Olav Haraldsson. Den andra dottern förmäldes med Storfursten Jaroslav av Novrogod. Motsättningar inom riket förekom emellertid och de utplånades först när Olof fann sig i att dela makten med sin son Anund Jacob.

Mot slutet av sitt liv vistades Olof mycket i det kristna Västergötland och avled där troligen under vintern 1021-1022. Han ligger enligt traditionen begravd på sin kungsgård i Husaby.

Hans frilla var Edla, en vendisk (nordtysk) hövdingadotter som han hade hemfört som krigsbyte. Med henne hade han dotten Astrid och sonen Emund.

 

Mor: Sigrid Storråda
Plats: