................ ................
Namn: Erik Emundsson Segersäll
Född:
Död: omkr. 994
Gift med: Sigurd Storråda, Gunhild (2:a giftermålet)
Tidpunkt:
Barn: Olof Eriksson Skötkonung
Far: Emund Eriksson

Övrig information:

Han hade två bröder, Olof och Björn.
Olof som var samregent med Erik dog hastigt.
Olofs son björn, känd under namnet Styrbjörn Starke gav sin farbror Erik Emundsson skulden till sin faders död. Detta resulterade i en strid mellan dem på slätterna vid Fyrisån, slaget vid Fyrisvall.
Slaget skall ha varat i tre dagar men slutligen stupade Styrbjörn Starke tillika med sina bästa kämpar.

Kung Erik fick efter segern tillnamnet Segersäll. Striden stod troligen kort före 990 och åtminstone två runstenar finns, som anses syfta på detta slag.
Den danske kungen Harald Gormsson hade hjälpt Styrbjörn Starke och kung Erig Segersäll ville nu hämnas detta. Han samlade därför en stor här och anföll Danmark, här Harald Gormssons son Sven Tveskägg nu var kung. Danskarna blev, enligt såväl Saxo som Adam av Bremen besegrade och Sven Tveskägg och Sven Tveskägg kunde först efter Erik Segersälls död återtaga sitt rike.

I Danmark lät Erik Segersäll döpa sig men efter sin återkomst till Uppsala återföll han till hedendomen. Enligt Snorre dog Erik Segersäll sotdöden (av sjukdom) i gamla Uppsala, där han kan vara begravd i en av de mindre högarna.

Mor:
Plats: