................ ................
Namn: Magnus Minnessköld
Född:
Död: 1206
Gift med: Ingrid Ylva
Tidpunkt:
Barn: Elof
Bengt Magnusson
Far: Bengt Snivel

Övrig information:
Han upptog sitt mödernes stamvapen, ett upprätt stående lejon över tre strömmar. Var riddare, riksråd och lagman i Östergötland. Han kallades även omkr 1240 "av Bjälbo", vilket skulle hänsyfta på det ryktbara folkungagodset Bjälbo.
Det är möjligt att han stupade i slaget vid Lena år 1208. Enligt folktraditionen var också Ingrid Ylva begravd i Bjälbo kyrka, där hennes lik i upprätt ställning inmurats i en pelare, då hon i sin dödsstund förutspått att så länge hon höll sitt huvud upprätt skulle hennes ätt ej gå under.

Mor: Ulfhild Björnsdotter
Plats: