................ ................
Namn: Appalonia Jönsdotter
Född:
Död:
Gift med: Ingemar Niclasson Swinhufvud
Tidpunkt:
Barn: Jöns Ingemarsson Swinhufvud
Far: Jösse Finsson

Övrig information:

Sigill: Hjorthorn
Avsskifte efter Appalonias far och mor äger rum i Västerås 13 sept 1437. Appalonia omnämnes även i ett diplom från den 28 sept 1445 vilket troligen är försett med bl.a Jöns Ingemarssons sigill. Appalonia är då änka på nytt.

Mor: Ingegärd Olofsdotter
Plats: