................ ................
Namn: Laurens Albrekt Theander
Född: 1716
Död: 1790
Gift med: Agneta von Knorring
Tidpunkt:
Barn:
Far:

Övrig information:

1733: Inträtt i Kungl. Maj:ts Kronans tjänst vid Dalregementet.
1739: Utgått med kommenderingen till Finland
1741: Bevistade Wilmanstrandska Auktionen, då blesserad i huvudet av en muskötkula, fången och förd till Petersburg, därstädes 2:a gången trepanerad i huvudet.
1744: Hemkom från fångenskapen i Preussen och avancerade till fänrik
1749: Avancerade till löjtnant
1753: Inträdde i äktenskap med Agneta Charlotta von Knorring.
1757: Utkommenderad till Pommern.
1758: Avancerade till Capitain.
1765: Capitain med Compagnie.
1790: Död 17 december

Bild

Mor:
Plats: