................ ................
Namn: Gudmund Theander
Född: 12/10 1688
Död: 29/5 1763
Gift med:
Tidpunkt:
Barn:
Far:

Övrig information:

Data från Kungl. Krigsarkivet i Stockholm.
Gudmund Theander född 12/10 1688 i Landskrona, gemen vid Livdragonregementet 1706 underofficer därstädes, fången 1709, vid Perevolotjna, hemkom 1712, volontär vid Magnus Stenbocks armé samma år. Fången 1713, vid Tönningen, hemkom samma år. Sekundlöjtnant därstädes 1717, Premiärlöjtnant därstädes 1721, Kaptenlöjtnant 1728, Kapten 1741. Erhöll avsked med Majors titel den 14 jan 1749.

Mor:
Plats: