................ ................
Namn: Elof Engelberti Terserus
Född: 1554
Död: 12/8 1617
Gift med: Anna Danielsdotter Swinhufvud
Tidpunkt:
Barn: Elisabeth Terserus
Far: Engelbertus Helsingus

Övrig information:

Föddes i Umeå, där fadern då var vice pastor.
Studerade vid tyska universitet och blev fil. mag. i Leipzig.
Blev konung Johan III:s sekreterare 1590.
Skolmästare i Västerås den 13 mars 1594.
Vice kyrkoherde i Leksand den 17 augusti 1602.
Prost i hela Österdalarna under sin faders sjuklighet.
Begravdes i Leksands kyrka, där hans och hans första hustrus epitafier av täljsten med svenska verser uppsattes: "Han reste hemifrån och utomlands med adliga disciplar för att undgå sin styvmoders hat, erhöll av professorn i grekiska vid Leipzigs universitet Johannes Posselius namnet Terserus, emedan han allenast tre gånger kommit försent till hans föreläsningar; bemödade sig mycket 1598 att stilla dalkarlarnas raseri vid det så kallade nävtåget, varom han författat en berättelse. Var en lärd man och fick av hertig Carl 48 tunnor spannmål årligen, för det skulle han översätta Johannes historia om svea och göta riken på svenska.

Mor: Birgitta Elofsdotter
Plats: