................ ................
Namn: Håkan Jönsson Teet
Född:
Död:
Gift med: Gertrud
Tidpunkt:
Barn: Jöns Håkansson
Far:

Övrig information:

Ätten som före adlandet bar namnet Teit, skall härstamma från Skottland och kom enligt traditionen in till Finland under Birger Jarls tid omkr. 1250. Ofrälse grenar av densamma lever fortfarande i Finland under namnet Teitonen. Den var vid sitt första framträdande i urkunderna bosatt i Pernå socken liksom ätterna Creutz och Poitz med vilka den är besläktad och delvis förde lika vapen. En halvbroder till nedanstående Mårten Larsson var sekreteraren Jakob Teit (levde ännu 1596) vars namn givits åt det av K. Grotenfeldt 1894 utkomna klagomålsregister, som upptog allmogens besvär vid en i Finland åren 1555-1557 igångsatt rannsakning och utgör en viktig källa för kännedom om dåvarande finska förhållanden.
En medlem av ätten adlades under namnet Stierncreutz.

Mor:
Plats: