................ ................
Namn: Stig Hvide
Född:
Död:
Gift med: Margareta
Tidpunkt:
Barn: Kristina
Far:

Övrig information:

Skånsk storman.

Mor:
Plats: