................ ................
Namn: Erik Ejegod
Född: 1056
Död: 1103
Gift med: Bodil
Tidpunkt:
Barn: Knut Lavard
Far: Sven Estridssen

Övrig information:

(Den ständigt gode) Blev konung i Danmark 1095.
Hävdade med kraft kronans och kyrkans maktställning. Han förde med framgång krig mot Venderna. Han utverkade av påven, att ett särskilt ärkestift upprättades i Lund. Han utverkade även, att hans broder Knut erkändes som helgon under namnet Knut den Helige.
Erik Ejegod dog på Cypern under en pilgrimsfärd till det heliga landet.

Mor:
Plats: