................ ................
Namn: Sven Estridssen
Född: omkr. 1018
Död: 1076
Gift med:
Tidpunkt:
Barn: Bl.a Erik Ejegod
Knut den Helige
Far: Ulf

Övrig information:

Uppfostrades i England och uppehöll sig i 12 år på 1030-talet vid kung Anund Jakobs hov tills han återvände till Danmark och 1042 blev jarl över Jutland.
Sven Estridssen gjorde uppror mot kung Magnus den Gode och sökte förgäves tillskansa sig den danska kronan. Efter Magnus död valdes han till konung år 1047, men måste i sjutton år kämpa om riket med Harald Hårdråde av Norge, tills förlikning ingicks 1064.
Sven Estridssen sökte 1069-70 och 1075 utan framgång erövra England, som hade lösryckt sig från Danmark.
Inåt visade han organisatorisk duglighet och huvudsakligen för kyrkans utveckling blev hans regering banbrytande.
Gift tre gånger men efterlämnade inga äkta barn. Däremot hade han omkring 20 barn utom äktenskapet, av vilka 5 blev kungar.

Mor: Estrid
Plats: