................ ................
Namn: Daniel Danielsson Cuprimontanus
Född:
Död:
Gift med:
Tidpunkt:
Barn: Anna Danielsdotter Swinhufvud
Far: Olof Olofsson Stierna

Övrig information:

Kyrkoherde i Vika

Mor: Margareta Jönsdotter
Plats: