................ ................
Namn: Stenkil Ragnvaldsson
Född:
Död: 1066
Gift med: Maria Edmundsdotter
Tidpunkt:
Barn: Ingevald
Far: Ragnvald Ulfsson

Övrig information:

Stenkil var först jarl i Svitjod, men blev efter kung Edmund den Gamles död omkring 1056 vald till kung.
Han var bördig från Västergötland och fastän han var en god kristen lyckades han genom sin klokhet bibehålla vänskap med de hedniska uppsvearna. Han gynnade visserligen kristendomen och understödde de lärare, som hitskickades från Bremen. Så verkade Adalvard den äldre i Götaland och grundade i Skara det första svenska biskopsstiftet. Adalvard den yngre verkade predikade i Uppland och biskop Egino från Lund arbetade med nit på svenskarnas omvändelse. Men då Adalvard d.y och Egion uppgjorde en plan att förstöra det hedniska gudatemplet i Uppsala, så avstyrde Stenkil det våld som blott skulle ha förbittrat hedningarna.

Efter Stenkils död kom fiendskapen mellan hedningar och kristna till utbrott och det följde en tid av inbördeskrig och skakningar, något vi vet väldigt lite om.

 

Mor: Astrid Njalsdotter
Plats: