................ ................
Namn: Olof Karlsson
Född:
Död: 1665
Gift med: Karin Larsdotter
Tidpunkt:
Barn: Carl Olsson
Far:

Övrig information:

Han uppehöll klockartjänsten i församlingen under mer än 40 år. Han förekommer i kyrkans äldsta inventarieförteckning av år 1623 och kvarstod som klockare till sin död 1665.
I 1623 års förteckning liksom vid ett par senare tillfällen går han under namnet smålänningen, som tydligt utvisar hans härstamning. När, och av vilken anledning han kom till Tuna som klockare är ovisst.
Prosten Magnus Sahlstedt har för honom angivit dödsåret 1666, därvid stödjande sig på en då ännu bevarad gravsten, som bar detta årtal, men räkenskaperna talar för det tidigare året. I kyrkans utgifter 1665 talas det sålunda om "Salig klockaren"

Mor:
Plats: