................ ................
Namn: Ingevald
Född:
Död:
Gift med:
Tidpunkt:
Barn: Folke den Tjocke
Far:

Övrig information:

Ägde troligen Bjälbo i Östergötland. Reste en runsten över sin gillesbroder Styvjald.

Mor:
Plats: