................ ................
Namn: Knut Eriksson
Född: Före 1150
Död: 8 april 1196
Gift med:
Tidpunkt:
Barn: Sigrid
Far: Erik Iedvardsson den Helige

Övrig information:

Då Karl Sverkersson blev kung gick Knut Eriksson i landsflykt. Han återkom dock och 1167 överföll och dödade han kung Karl Sverkersson på Visingsö. Härefter följde i ca 5 år en kamp med motkonungar av Sverkerska ätten, innan Knut Eriksson blev allmänt erkänd som konung.
Hans regeringstid var av allt att döma en tid av ekonomiskt uppsving. Den sedan länge nedlagda myntpräglingen återupptogs och handelstraktat slöts med Lübeck. Han och hans jarl Birger Brosa sände också en delegation till England.
Knut Eriksson avled den 8 april 1196 på Eriksberg i Gäsene härad, Västergötland och begravdes i Varnhem.

Mor: Kristina
Plats: