................ ................
Namn: Erik Iedvardsson den Helige
Född:
Död: 18 maj 1160
Gift med: Kristina
Tidpunkt:
Barn: Knut Eriksson
Far: Iedvard

Övrig information:

Valdes till konung av uppsvearna då Sverker d.ä blivit mördad.
Erik ledde ett korståg till Finland. Återkommen till sverige blev han överfallen och mördad i samband med att han bevistade mässan i Uppsala den 18 maj 1160.
En helgonlegend växte upp kring honom efter hans död och i folkets ögon var han en helig man och blev med tiden dyrkad som Erik den Helige, sveriges skyddshelgon. Hans kvarlevor nedlades senare i ett dyrbart skrin, som ännu förvaras i Uppsala domkyrka.
Även på rättsskipningens och lagstiftningens område har Erik den Helige framstått som en förebild.

Mor:
Plats: