................ ................
Namn: Jöns Persson
Född:
Död:
Gift med: Margareta Hansdotter Swinhufvud
Tidpunkt:
Barn: Anna Margareta Jönsdotter
Far: Peder Sjurdsson

Övrig information:

Förde som vapen en sköld med två korslagda knoster eller hammare samt ovanpå skölden tvenne greniga horn.
Den 20 juli 1561 får han emellertid av kung Erik XIV:s öppna brev om frihet och frälse på de honom i arv tillfallna egendomar, ibland vilka Risholm och Främby uppräknas.
Domare vid Kopparberget 1534.
Häradshövding över hela Dalarna 1544 och kvarstod som sådan ännu 1564 men lät då sin kusin, f.d fogden Jöns Ingemarsson uppehålla tjänsten.
Först bosatt på Born. Hans svåger Jeppe Hansson avrättades 1533 för att ha deltagit i klockupproret och Gustaf Vasa skänkte då Jeppe Hanssons gård Risholm, halva huvudgården, till Jöns Persson som då flyttade dit. Han ägde även andra gårdar och var stor kopparproducent vid Kopparberget.
Det är självklart att domarna spelade en framträdande roll i ortens liv. Karäkteristiskt är det att Jöns Persson i Risholm fick ta befälet över dalkarlarna, när de tredskades under Jämtlandexpeditionerna på 1560-talet. Kring honom samlar sig många notiser, men söker man gå honom in på livet kvarstannar endast ett intryck av hans strävan att inom den nyare tidens snävare ram bygga upp en solid ställning som jorddrott efter jordens mått. Man kan fråga sig, om det var beräknande klokhet eller övertygelse som låg bakom hans anslutning till konungens parti 1533 och som belönades med att han fick sin olycklige svågers, Jeppe Hansons, gård i Risholm av Gustaf Vasa 1533.
De domböcker han fört från 1544-1555 och 1557-1559 finns ännu bevarade och synes återspegla en tankeklarhet, som måhända berättigar till att tala om juridisk fallenhet.

Mor: Barbro Johansdotter
Plats: