................ ................
Namn: Andreas Olai Norbelius
Född: 1622
Död: 1685
Gift med: Christina Pontelia
Tidpunkt:
Barn: Widichinnus Harkman
Far:

Övrig information:

Född i Varmsätra, Norrby socken 1622. Död som Kyrkoherde i Haraker 16/7 1685, föräldrar okända.
Han kallades Norbyensis, men tar så småningom namnet Norbelius.
Genomgick skola i Västerås varifrån han 16/9 1642 överflyttades till Uppsala. 1645 återvände han till Väster¨ås, intogs i gymnasiet och blev där både instrumentista och kantor. Efter genomgång av Collegium Pietatis hösten 1647 blev han 10/4 prästvigd. Sala hade begärt honom till kollega, vilket dock inte blev av. Vid prästvigningen förordnades han till Kaplan i Haraker. När han 9/4 1675 erbjöds Heds pastorat, avböjde han. 1/11 tillträdde han Harakers pastorat efter sin svärfar. Han förblev där till sin död.

Mor:
Plats: