................ ................
Namn: Suno Sych (Sik)
Född:
Död:
Gift med:
Tidpunkt:
Barn: Ulfhilda
Far: Sverker D.ä

Övrig information:

Son till Sverker d.ä och hans andra hustru Rikissa.
Var hertig till Östergötland år1170. Han ligger begravd i Wreta kloster, där hans gravsten har följande påskrift:

"Suerki natus, Suno Syk, jacet
hic tumulatus
Gaudet in caelis, roget hoc
quinunque fidelis!
Nobilium proles, magna probitate
probatus
Quem tegit haec moles, Tibi sit
Rex caelice gratus."

Hans namn "Sik" skall enligt Ahnlund hänsyfta på en nära Alvastra belägen gård.

Mor: Rikissa
Plats: