................ ................
Namn: Sigurd Rese
Född:
Död:
Gift med:
Tidpunkt:
Barn: Halfdan Sigurdsson
Far: Harald Hårfager

Övrig information:

Konung på Ringerike, Norge

Mor:
Plats: