Det är bra att tjejer får lära sig självförsvar, det kan vara bra att kunna den dag då dom hamnar på åldringsvård.
Claes af Geijerstam