Om alla ekonomer lades i en rad skulle dom ändå inte komma fram till någonting.
George Bernard Shaw