anledning till förakt  1. Trånga små hjärnor i kala små hjässor.
  2. Slipade reptiler i homosapienskropp som förför och utnyttjar svaga människors dumhet i Guds namn.
  3. Kvasisolidariska egosocialister! D.v.s. alla dessa pretentiösa låtsasfigurer på vänsterkanten som tjänar sitt levebröd på att säga fina lögner som gynnar deras sorgliga karriärer.
  4. Vissa media, framförallt TV som envisas med att göra mobbning till underhållning.
  5. Folk inom kultur, komik och media som är villiga att "tumma på" tryckfriheten pga religiösa tokdårar.